خانه / تماس با ما

تماس با ما

تیم ترفندستان را جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده، با نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود یاری کنید. به شما اطمینان می دهیم که نظرات ارزشمند شما ، موجب انرژی مثبت ، انتقادات شما موجب شناسایی نقاط ضعف و پیشنهادات شما موجب ارتقاء کیفیت خدمات ما می شود. هدف ما رضایت قلبی شماست. ما برای بهبود مستمر و دستیابی به هدف اصلی خود ، به نظرات شما نیازمندیم. پس با تماس با ترفندستان ما را در تحقق این مهم یاری دهید. کلیه اعضای تیم ترفندستان نیز مشتاقانه پاسخگوی شما خواهد بود.